Hvorfor abonnementsordning?

Vår standardavtale er en løpende avtale med en frekvens som er avtalt med deg på forhånd. Avtalen løper til den sies opp av en av partene. Elite Vinduspuss sin oppsigelsestid er så kort som én uke.